PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI NEDEN HAZIRLANMALIDIR

Ülkemizde uygulanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ‘ nun ilgili 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikesinden Korunması Hakkında Yön. /Mad. 10 ‘ uyarınca; patlayıcı ve yanıcı kimyasal malzemelerin depolanması, kullanımı ve sentezi gibi proseslerin bulunduğu işyerlerinde patlamadan korunma dokümanı hazırlanması zorunludur.
Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamanın amacı, işyerlerinde muhtemel patlayıcı ortamları belirli yaklaşımlarla tespit ederek çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi vermektir. Bu önlemler :
– Patlayıcı atmosferin oluşumunu önleme,
– Patlayıcı atmosferin ateşlenmesini önleme,
– Patlamanın etkilerini zararsız seviyede sınırlama gibi birbirine entegre önlemler dizisinin uygulanmasıdır.
Bu anlamda ülkemizin mevzuat olarak yakın olduğu Avrupa normlarının öngördüğü şekilde IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) ‘nun standartları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Hesaplamalar IEC 60079-10/1 EDİTİON 2 standardına uygun olarak yapılmaktadır.
Ayrıca dokümanın hazırlanması kapsamında çalışanlarınıza patlayıcı ortamlar ve korunma yöntemleri hakkında eğitim düzenlemektedir.

Aşağıdaki görüntü 07.02.2008 tarihinde A.B.D. de patlamış olan İMPERİAL SUGAR fabrikasına aittir.
Patlama sonucu: 14 ölü 40 yaralı ve 16.000.000,00 $ maddi zarar oluşmuştur.