Fizibilite Çalışmaları

Firmalar ve işletmeler için gerçekleştirecekleri projeler ile ilgili fizibilite çalışmaları gerçekleştirerek onların mevcut durumlarını da göz önüne alarak analizler gerçekleştirmekteyiz. İstatistiksel yaklaşımlara dayandırılan çalışmalarımızda iş dalına göre firmanın kurulacağı yerinin uygunluğu, müşteri tahminleme, beklenen değer bilgisi göz önüne alınarak yatırımın geri dönüş oranlarının hesaplanması alanlarında hizmet vermekteyiz.