İş Güvenliği

İş güvenliği uzmanı, Deneyimli ekibimiz ile sizlere vereceğimiz hizmetlerin esas amacı olası iş kazalarını önlemek ve bunun için gerekli iş güvenliği kültürünün oluşturulmasını sağlamaktır. Ayrıca uzman ekibimiz 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun ve buna bağlı olarak yayınlanan yönetmelik ve tebliğlerde, işverenlerden yapılması istenen dokümantasyon ve saha uygulamaları konularında firmanıza rehberlik yapacaktır.
SETA OSGB bakanlık tarafından yetkilendirilmiş uzman kadrosuyla, işveren ve çalışanların kabiliyetleri doğrultusunda işyerinizde iş güvenliği kültürünü oluşturarak tehlike ve riskleri minimize etmeye çalışacaktır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasına göre işveren, iş güvenliği uzmanı hizmeti almak zorundadır.  İş dünyasının iş güvenliği hususunu, uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade, çalışanların sağlığını ve güvenliğini destekleyen, verimi ve kaliteyi arttıran bir araç olarak görmesi gerekmektedir.