define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. Acil Eylem Planı – Seta OSGB

Acil Eylem Planı

İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

  • Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
  •  Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
  •  Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
  •  Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

İş yerlerinde olası acil durumlarda  yapılması gerekenleri dokümante ederek acil durum  tatbikatlarının yapılmasını sağlamaktayız.