Acil Eylem Planı

İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

  • Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
  •  Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
  •  Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
  •  Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

İş yerlerinde olası acil durumlarda  yapılması gerekenleri dokümante ederek acil durum  tatbikatlarının yapılmasını sağlamaktayız.