define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. İş Sağlığı Güvenliği Hizmetlerimiz – Seta OSGB

SETA OSGB 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği mevzuatından doğan tüm yükümlülüklerinizi yerine getirebilmeniz için gerekli düzenlemeleri yapar ve rehberlik eder.

İş Güvenliği

Risk Değerlendirme

Acil Eylem Planı

Sağlık Raporu

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri