SETA OSGB 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği mevzuatından doğan tüm yükümlülüklerinizi yerine getirebilmeniz için gerekli düzenlemeleri yapar ve rehberlik eder.

İş Güvenliği

Risk Değerlendirme

Acil Eylem Planı

Sağlık Raporu

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri