İyi bir yönetim, işletmelere sıra dışı çözümler getirir.
Bugünkü ekonomik rekabet ortamında, “ne ürettiğiniz” ve “kime sattığınız” kadar, “nasıl yönettiğiniz” konusu da önem kazanmıştır. İşletmenizi, kaynaklarınızı, müşterinizi ve hatta rakiplerinizi “yönetme yetenekleriniz”, pazardaki geleceğinizi de belirleyecektir. İş dünyasındaki nitelikli yönetim danışmanlığı uygulamaları, şirketlerin pazar ve rekabet performansını ciddi oranda artıran önemli unsurlardan birisidir.

 

Yönetim danışmanlığı…

Yönetim danışmanlığı bağımsız ve uzman kişiler tarafından, yönetim, organizasyon, uygulama yöntemleri ve metodlarına ilişkin problemlerin teşhis ve araştırılması, uygun faaliyetler tavsiye edilmesi ve bu tavsiyelerin yerine getirilmesine yardımcı olunması alanında verilen hizmetlerdir.

Profesyonel yönetim…

Giderek daralan pazarlar ve sertleşen rekabet ortamında, şirketler asıl işleri olan “üretim ve hizmet”ten zaman zaman uzaklaşabilmekte, kâr edebilmek ve ayakta kalabilmek amacıyla “profesyonel yönetim”e ciddi bir zaman ve kaynak harcar duruma gelmektedir.
Yönetim danışmanlık servislerinin amacı, şirketlerin “profesyonel yönetim” tekniklerini kullanarak, en uygun maliyetle ve en hızlı şekilde, “üretim ve hizmet” yeteneklerini güçlendirmelerini sağlamaktır.
Biz sadece kalite sertifikasyonları ve işletme içi eğitimlerin yeterli olmadığını, yeni ekonomi ve gelişen rekabet ortamında daha uzun soluklu iyileştirmeler yapılması gerektiğini savunuyoruz.
Krizde işçi çıkarmak, dönem dönem değişik bütçeleri kısmak, sadece yüksek verimlilik sağlamak ya da sadece iyi bir pazara sahip olmak, artık çözüm değil.
İş dünyasının profesyonel yönetim alt yapısını oluşturarak, rekabet sistemine proaktif tavırlar geliştirebilecek bir yapıya kavuşması gerektiğini ve bunun için de nitelikli yönetim danışmanlıklarına başvurmaları gerektiğini düşünüyoruz.
Nitelikli yönetim danışmanlığının gelişmesiyle birlikte, şirketlerin de performanslarının artacağına inanıyoruz.

Stratejik planlama

21.yüzyılda kurumlar, küreselleşme, hızlı teknolojik gelişme, yeni oluşan pazarlar, insanların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin değişmesi sonucunda ortaya çıkan değişim ve sürekli olarak artan rekabet ortamı karşısında, eskisinden daha stratejik düşünmekte ve stratejik planlama yapma, stratejik kararlar alma faaliyetlerine daha fazla önem vermek zorunda kalmaktadırlar.
Stratejik planlama olmaksızın örgütlerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlaması söz konusu değildir. Stratejik planlama bir seferlik yapılan bir plan türü olmamakla birlikte, planlama süreci işletme içi ve dışı tüm paydaşların katılımını zorunlu kılan bir süreçtir.
Stratejik Planlama; kurumun geleceğine ve yapısal değişikliklerine yönelik, misyonunu ve topyekûn hedeflerini belirleyip, bulunduğu çevrede ve faaliyet ortamındaki durumunu dikkate alarak, kurum için uygulanabilir olan alternatifler arasından birini seçerek uygulamaya koymak üzere yapılan plandır.